(0442) 343 43 55

Dikkat Eğitimi (DEHAB) Çocuk

DİKKAT EĞİTİMİ PROGRAMI

Dikkat Akademisi çatısı altında uzun süren çalışmalar sonucu Dikkat Eğitimi çalışmalarında sadece şehrimizde ve bölgemizde değil ülkemizde de bu konuda öncü bir kurum olarak eğitimlerimizi veriyor, sorunlarınıza çözümler üretiyoruz.

Akademimiz, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu olsun ya da olmasın öğrencinin  ( danışanın ) bir takım ölçme sonucuna göre eksik ya da güçlendirilmeye ihtiyaç duyduğu alanlarına göre bir profil belirleyerek DİKKAT EĞİTİMİ programını aile işbirliğinde bütüncül olarak geliştirmeyi ve değerlendirmeyi hedefler.

Dikkat Eğitimi Program kazanımları:

-Belli konuya daha uzun süreyle odaklanma becerisi
-Dikkatsizlik ve hata yapma gibi konsantrasyona bağlı durumlarda azalma
-Stres, kaygı, öfke, endişe gibi olumsuz duygularda azalma 
-Dayanıklılık, öz-saygı, öz-güven, öz-yeterlilik gibi olaylarla baş edebilme becerilerinde gelişme
-Durum ve olaylara objektif bakabilme
-Düşünme, yorum ve karar alma becerilerinde netlik/berraklık
-Oto-pilot davranışından bilinçli ve farkındalıklı oto-kontrollü davranışa geçiş
-Otomatik tepkilerde azalma, bilinçli yanıtlamada artış
-Hafıza ve öğrenme hızında artış 
-Detayları fark etme becerisinde artış
-Yaratıcı düşünme becerilerinde artış
- İşlem becerisinde hızlanma
- Zaman yönetimi becerisinde artış
-Özgüven, özerklik, yeterlik, esneklik gibi özelliklerin gelişimiyle bireyler arasında sağlıklı işbirliği ve takım çalışması

 

BİLMENİZ GEREKENLER…

DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU

''Dikkat eksikliği ile dikkat dağınıklığını karıştırmayalım!'' 

Bu durumda her DEHAP tanısı almış kişinin sadece klinik desteği ile bu durumu aşması kesin bir sonuç değildir. Aynı zamanda Dikkat Eğitimi ile (Pedagojik Destek ve Aile Eğitimi) daha sağlıklı bir sonuca ulaşılması beklenir.

Çocuklarda doğumdan itibaren varolan ve özellikle 3-4 yaşlarından sonra fark edilen, yaşıtlarına ve gelişimsel dönemine kıyasla çok aşırı hareketlilik, yerinde duramama ve kıpır kıpır olma durumuyla birlikte, dikkatin çabuk dağılması, dikkatini uzun süre bir işte devam ettirememe ile karakterize olan psikiyatrik bir bozukluktur.

Genelde dikkat eksikliği ile hiperaktivite durumu birlikte görülmektedir. Buna karşın; bazen hareketliliğin ön planda olduğu, dikkat eksikliğinin geri planda olduğu veya tam tersi olarak dikkat eksikliğinin ön planda olduğu, hareketliliğin arka planda olduğu durumlar da olabiliyor.

Çocuk nüfusunun ortalama %5’inde görülen bu bozukluk, erkek çocuklarda daha sık görülmektedir. Kızlarda daha çok dikkat eksikliği görülürken, erkek çocuklarda hiperaktivite yaygındır.

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB), tam nedeni bilinmemekle birlikte, kökeninde biyo-psiko-sosyal nedenler olduğu söylenmektedir. Bununla birlikte doğum öncesi ve sonrasında oluşan beyin zedelenmelerinden de bahsedilmektedir.

DEHB’nun zekayla ilgisi yoktur. Bu çocukların “putaman” adı verilen beyin bölgesine (beyinde motor aktiviteyi yöneten dikkat merkezi) az miktarda kan gitmektedir.

Çocuğa DEHB tanısı konması için; 7 yaşından önce belirtileri göstermesi ve en az iki farklı ortamda (ev/okul) bu tablonun görülmesi gerekir.

BELİRTİLER NELERDİR?

HİPERAKTİF ÇOCUK;

- Enerjiktir, ellerini ayaklarını nereye koyacağını bilemez, kıpır kıpırdır.

- Başladığı işi bitirmekte zorlanır.

- Sakin duramaz, sandalyeden atlar, düşer,ayaklarını yere vurur, volta atar, parmaklarını tıklatır, yüksekten atlar.

- Hemen her şey olsun ister. Aklına geleni söyler.

- Sonuçları düşünmeden hareket ettiği için kazaya eğilimlidir.

- Aşırı konuşur, sessizce oynayamaz, başkalarının oyunlarına karışır.

- Sırasını bekleyemez, söz almadan konuşur, başkasının sözünü keser.

- Düzensizdir.

 

DİKKAT EKSİKLİĞİ OLAN ÇOCUK;

- Dikkatini 1-2 dakikadan fazla bir konu üzerinde yoğunlaştıramaz.

- Aklı kolay karışır.

- Bir yere odaklanmakta ve dikkatini devam ettirmekte zorlanır.

- Kolay sıkılır.

- Aralıklı performans gösterir, ödevini 1 gün yaparken 2. gün yapmaz.

- Organize olamaz, eşyalarını bulamaz.

- Sırası, odası, dolabı savaş alanı gibidir.

- Unutkandır.

!!! DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU; tembellik, karakter bozukluğu veya inatçılık değildir...

* Genellikle şefkat ve bilinçli bir programla tedavi edilebilir...

 

DEHB OKUL HAYATINI NASIL ETKİLER?

DEHB olan çocuklar gerekli ve yeterli tedavi görmezse;

· Sınıfta kalma

· Okuldan ayrılma

· Okulda başarısızlık

· Sosyal ve duygusal uyumsuzluk gösterme şansları diğer çocuklara oranla daha fazladır.

 

Öğrencinizde DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞUNU nasıl anlarsınız?

 

DEHB olan çocukların çoğunda, okula başlamadan önce sendromun belirtileri farkedilmez. Bu çocuğun davranışları, sınıfta huzuru bozduğu ve öğrenmeyi engellediği için dikkat çeker.

* DEHB olan bir öğrenci sınıfta nasıl davranır?

- Yerinde duramaz, sakardır, sık sık düşer.

- Diğer öğrencilere ve eşyalara çarpar.

- Sırasını bekleyemez.

- Açıklamaları tam olarak dinleyemez.

- Başladığı işi bitiremez.

- Kötü yazı yazar.

- Okul gereçlerini kaybeder. Arkasını toplamayı unutur.

- Sürekli size soru sormak için masanıza gelir.

- Konuyla alakasız sorular sorar, sorulara alakasız cevaplar verir.

- İlgilendiği konuya hiper odaklanır.

- Haksızlığa karşı aşırı tepki verir.

- Arkadaşlarına patronluk taslar.

- Karşısındaki sözünü bitirmeden yürüyüp gider.

- Ani duygusal değişimler yaşar; çabuk kırılır, çabuk sıkılır, erken vazgeçer.

- Eleştirildiğinde sert tepki verir.

- Üstüne başına dikkat etmez.

- Dalıp dalıp gider. Ses çıkarmadan kendi kendine konuşur.

- Organizasyon yeteneği yoktur.

DEHB’na Eşlik Eden Bozukluklar Nelerdir?

· Saldırgan, antisosyal davranışlar

· Okul başarısızlığı, yaşıtlarıyla uyumsuzluk

· Düşük benlik saygısı

· Aile ve öğretmen sorunu

 

Bunların yanı sıra;

- Karşı gelme bozukluğu

- Davranış bozukluğu

- Depresyon

- Öğrenme bozukluğu

- İletişim bozukluğu

- Enurezis sorunu (idrar kaçırma)