(0442) 343 43 55

Konuşma ve Dil Bozuklukları

Konuşma ve Dil Bozuklukları

Dikkat Akademisi olarak Konuşma Ve Dil Bozuklukları konusunda spesifik çalışmalarımızla daha etkili bir iletişim sağlamanız için özgün yöntemlerimizle sizleri iletişim konusunda kusursuz hale getirmek gayreti içerisindeyiz

DİL VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI EĞİTİMİ

 Ülkemizdeki 2,5 milyon dil ve konuşma güçlüğüne sahip birey var . Bu bireylerin ve ailelerin yaşadıkları bu sorunlarla ilgili bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur. 

Dil ve konuşma güçlüğüne sahip bireyler çoğunlukla işitme engellilerle  karıştırılmaktadır . Bu büyük hatadır. bir bireydeki dil ve konuşma güçlüğü doğuştan yada sonradan olabilen, otistik ,down sendromlu,işitme engelli,mental reterdasyon çocuklarda görülebileceği gibi hiçbir engeli olmadan sağlıklı bireylerde de görülebilir. Bu yüzden dil ve konuşma problemi genel bir sorundur.

DİL Mİ KONUŞMA PROBLEMİ Mİ?

Dil ve konuşma günlük hayatta sık sık birbirilerine karıştırılan iki farklı kavramdır.

Dil, sosyal olarak paylaşılan kurallar zincirinden oluşan ve iletişim kurmamızı sağlayan bir kod sistemidir. Dil anlam bilgisi, sesbilgisi, biçimbilgisi, sözdizimi ve kullanım bilgisi olmak üzere beş bileşenden oluşmaktadır.

Konuşma, sözel iletişim aracıdır ve dil bilgilerini iletmek için sesi kullanır. Konuşma, dili iletmek için bir araçtır ve ses, artikülasyon, akıcılık kavramlarını içerir: 

Dil ve konuşma terapisi, dil ve/veya konuşma bozukluğu olan birçok çocuk için uygulanan tedavi yöntemidir. Konuşma  bozukluğu  seslerin doğru üretilememesi ile ilgili bir problem iken  dil bozukluğu anlamadaki güçlük ya da  düşüncelerini bildirmek için kelimeleri biraraya koyamamaktır.

Konuşma terapisti çeşitli dil ve konuşma bozukluğu olan  her  yaştaki kişiye yardım eder.

Dil ve konuşma bozukluğu çocukları ve yetişkinleri, tanılayan, değerlendiren, terapiyi hazırlayan ve uygulayan kişiye ‘Dil ve Konuşma Terapisti’ ya da ‘Dil ve Konuşma Patoloğu’ denir.  Dil ve Konuşma Terapisti, insan iletişimi, gelişimi ve bozuklukları alanında profesyonel kişiler tarafından eğitilen kişilerdir.

Eğer çocuğunuzda şu durumlardan biri varsa, konuşma terapisine ihtiyacınız olabilir :

·        Dudak-damak yarıklığı

·        Ağız etrafındaki zayıf kaslar

·        Yutma problemi

·        Kekemelik

·        Gelişim geriliği

·        Zihinsel gerilik

·        İşitme kaybı

·        Otizm

·        Down Sendromu

·        Serebral Palsi

Çocuğunuzun dil ve konuşma terapisine ne kadar süre ile devam edeceği konuşma sorununa bağlıdır. Bazı konuşma sorunlarının düzeltilmesi diğerlerine göre daha uzun sürebilmektedir. Haftalık terapi seansı çocuğun performansına ve bireysel özelliklerine bağlıdır. Konuşma terapistine hafta bir, iki kez ya da daha fazla devam edebilirsiniz. Terapi  birkaç haftadan birkaç aya, birkaç aydan birkaç yıla kadar sürebilir.

 

Dil ve konuşma güçlüğü yaşayan bireyler maalesef doğru iletişimi kuramadıkları için toplumdan kimi  zaman kendilerini soyutlayabiliyorlar. Bizim yapmamız gereken onların yalnız olmadıklarını göstermemizdir. İletişimin kaynağı konuşma her zaman desteklenmelidir.

Günüzmüzde  televizyon karşısında iletişim kurmadan oturan çocukların konuşma pratiğine katılmayarak kendilerini nasıl izole ettiklerini görmekteyiz. Konuşma pratiği nin arttırılmasıyla ilgili etkinliklerin neler olabileceği bu seminerde değinilecektir.

Konuşma problemi beklendikçe artan bir problemdir. “önemli değil  zamanı gelince konuşur “ gibi söylemler yalnızca sorunun tespiti ve çözümü için gerekli olan süreyi sekteye uğratmaktadır. Gelişim geriliği olan  6 aylık bir bebeğe bile konuşma uzmanları destekte bulunabilmektedir. özel eğitim, konuşma terapisi alamadan çok yavan kalan bir durumdur. Aynı tek tekerlekle bir arabanın yürüyeceğini hayal etmeye benzer. Bu yüzden  erken müdahale  oldukça önemlidir.