(0442) 343 43 55

Hafıza Teknikleri

HAFIZA TEKNİKLERİ

Hafıza, farklı birçok beyin işlevini adlandırmak için kullanılan bir terimdir. Bu işlevlerde ortak olan unsur, özgün deneyimde rol oynayan nöronların senkronize bir şekilde ateşlenmesiyle geçmiş deneyimlerin yeniden yaratılmasıdır.

 Hafıza teknikleri beynin gücünün farkına varma ve onu en aktif şekilde kullanmasına yarayan önemli bir yöntemdir. Beynin sözcükler, sayılar, mantık, analiz, çizgisellik gibi alanlarla ilgilenen sol tarafıyla; ritm, renk, boyut, hayal gibi alanlarla ilgilenen sağ tarafını harekete geçirerek öğrenme kalıcılığını ve yeni öğrenme yöntemlerinde pratiği sağlamada göz ardı edilmeyecek egzersizdir.  

Hafıza beyinde LİMBİK sistem tarafından kontrolü sağlanmaktadır. Limbik sistem son derece geniş bir harddisk olarak kalıcı belleğin adresidir. Limbik sistemin içinde bulunan hipokampüs daha çok kuru ve gündelik şeyleri hatırlamaya yardımcı olurken amigdala duygusal bağlantı kurulan durum veya olayların hatırlanmasıyla ilgilenir. Bu yüzden beyin lobları arasında bağlantıyı sağlamada Frontal lob işlevleri son derece önemlidir. Bilginin hafızada yerini alması için dikkat aracılığı ile bilgiye ihtiyacın oluşturulması gerekir. Bu sayede fark edilen bilgi anlamlı ve kalıcı olmaya ihtiyaç duyar. Birçok duyu organımızla edindiğimiz bilgiler kısa süreli hafızada bir müddet sonra unutulmaya mahkûmdur. Hafıza teknikleriyle bizim için önem arz eden öğrenmeler uzun süreli hafızada yerini alarak beynin gerçek performansıyla kullanılmasına olanak sağlar.

 Klasik yöntemlerde öğrenmeyi kalıcı hale getirdiği iddia edilen ezber yöntemi bir kısır döngüden ibarettir ve beynin işleyiş biçimine uygun değildir. Hafıza teknikleri ise beynin işleyiş biçimine uygundur ve bu sayede öğrenilen bilgiler kalıcı hafızaya aktarılarak istenildiğinde geri çağrılacak konuma gelmiş olur.

 

BELLEK (HAFIZA) NEDİR?

 Bellek bir şiiri hatırlama ya da talep üzerine bir yüzü tanıma; uzak geçmişteki bir olaya dair belirsiz bir hayal; bisiklet kullanma becerisi veya anahtarlarınızın masanın üzerinde olduğuna dair bilgi olabilir. Bu fenomenlerin ortak özelliği, öğrenme ve geçmiş deneyimin bütünlüklü ya da kısmi bir biçimde yeniden oluşturulmasıdır.

Öğrenme belli bir deneyim oluşturmak üzere ateşlenen nöronların, tekrar ateşleme eğilimi sergilemeyecek biçimde değişikliğe uğramasıdır. Takip eden bileşke ateşleme, özgün deneyimi yeniden inşa eder ve bir ''anı'' üretir. Hatırlama eylemi nöronları gelecekte ateşlemeye daha da meyilli hala getirir, böylece bir olayın tekrar tekrar inşa edilmesi onun geri çağrılmasını kolaylaştırır.

          

 BELLEĞİN ÖZELLİKLERİ

1- bellek kapasitesi: yüksek düzeydeki canlılarda bellek kapasitesi alt düzey canlılardan daha yüksektir. Edinilmiş davranışları çok olan canlı türlerinde daha geniş bellek kapasitesi vardır.

2- belleğin içeriği: insanın bellek deposuna aktarılmış olan yaşantıları, öğrendikleri, duyguları, düşünceleri, algıları, anıları ve diğer somut ve soyut etkinlikleri bellek içeriğini oluşturur.  Bu nitelikler beyinde kodlanarak saklanırlar.

3-bellek- bilinç ilişkisi:  çağrışım yoluyla bellek deposundan bilince çağrılan içerikler bilinç alanına girerek zihinsel etkinlik gösterirler ve daha sonra bellek deposuna geri dönerler.

4-çağrışım: iç ve dış uyaranlar (duygu, düşünce, algı, nesne, olay gibi) kendileriyle ilgili içerikleri ve davranış kalıplarını harekete geçirerek bunları bilinç alanına sokarlar. Bu olguya çağrışım denir. Çağrışım; yeni uyaranlarla bellek deposundaki içeriklerin bütünleştirilmesi, aralarında anlamlı bir bağ kurulmasıdır.

 

HAFIZA etkinlikleri ve hafıza çalışmaları ile etkin hafıza ( bellek ) kullanımını elde etmiş oluruz. Ve bunu destek amaçlı günlük egzersiz ve hareket halinde olmalıyız, durağanlaşmış günlük standart hayat beyin gelişimine ve hafızaya olumsuz etkileri vardır. Bunun önüne geçmek ve çözüme kavuşturmak için DİKKAT’ li hafıza ve hafıza egzersizlerini sizlerde almalısınız. Size de destek olabilmek ve hafızamızı bir adımdan öteye götürmek için DİKKAT AKADEMİSİ gerekiyor.