(0442) 343 43 55

Dikkat Eğitimi Yetişkin

YETİŞKİN DİKKAT EĞİTİMİ

Sıklıkla, düşüncelerimizi sorgulama, meydan okuma ve onlardan kurtulma durumunda kalırız. Kafamızın içinde dönüp duran düşünceleri, içsel çalışma alanımızı kısıtladığı ve eyleme geçme yeteneğimizi körelttiği için durdurmamız gerekir.

Dikkat Akademisi olarak Dikkat eğitiminin Türkiye'de ki en önemli temsilcilerinden birisiyiz. Bu anlamda verdiğimiz eğitimler, terapiler ve yaptığımız çalışmalar ile sizlerin en sağlıklı şekilde dikkat refleksinizi kullanmanıza yardımcı oluyoruz.

DİKKAT EKSİKLİĞİ NEDİR VE NEDEN HERKES İÇİN ÖNEMLİDİR?

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite bozukluğu (DEHB), dikkat süresi kısalığı/dağınıklığı, kaotik hareketlilik ve fevrilikle seyreden, belirtileri büyük oranda hayat boyu süren nörogelişimsel bir bozukluktur. Dikkat Eksikliği, iki boyutta gelişimsel aksamalara yol açar; dikkat eksikliği (yürütücü ve meta-bilişsel yetersizlik) ve hiperaktif-dürtüsel davranışlar (yürütücü inhibisyon)

 

Son 20-30 yılda yapılan çalışmalar, bu tanıyı alan kişilerde öğrenme sorunları, unutkanlık, finansal sorunlar, duygusal iniş çıkışlar, öfke patlamaları, risk arayışı, suça eğilim, iş problemleri, insan ilişkilerinde problemler ve uyku problemlerini bildirmiştir. DEHB, boyutsal bir bozukluktur ve farklı bireylerde farklı şiddetlerde seyreder.

Öyleyse,Dikkat Eksikliğimiz olduğunu nasıl tespit edebiliriz?

İşte en belirgin özellikleri:

1) Okulda veya iş yerinde önemli olan detaylara dikkat etmeme, kolay hatalar yapma, yapılan işin dağınık ve dikkatsiz yapılması.

2) Bir işle uğraşırken diğer insanların ilgisini çekmeyen bir ses veya olay nedeniyle yapılan işin bırakılması.

3) Uzun dönemli konsantrasyon gerektiren işlerde yaşanan başarısızlıklar.

4) Konsantrasyon gerektiren ev ödevleri, kağıt işlerini tamamlamakta zorlanma.

5) Sık sık bir oyundan veya işten bir diğerine geçme.

6) Yapılması gereken işleri sürekli ağırdan alma, geciktirme, erteleme. (sorumluluklar)

7) Randevuları, yapılması gerekenleri sık sık unutma, günlük aktiviteleri zamanında yapamama.

8) Konuşma sırasında karşısındakini dinlemekte zorlanma, konuşmaları akılda tutamama, sosyal durumlarda detaylara ve aktivitelere dikkat etmeme.

 

-DEHB belirtileri daha çok kuralların ön planda olduğu modern toplumlarda işlev bozukluğuna yol açmaktadır!

 

 

YÜRÜTÜCÜ İŞLEVLERDEKİ YETERSİZLİKLERİ AŞABİLİRİZ!

Planlama Sorunları: Dikkat problemleri yaşayan bireylerde organizasyon problemleri söz konusudur. Sıklıkla işlerini ertelerler. Bilişsel aktivasyonda kronik bir sorun vardır. Öncelikleri ayırt edememe, aciliyeti anlamada güçlük gibi özellikler söz konusudur.

Odaklanma Problemleri: Odaklanma ve neye odaklanacağını seçmeyle ilgili sorun vardır. Çoğu zaman pasif okuyucu konumundadırlar ve ne okuduklarını çabucak unutup yeniden başa dönerler.

Aşırı Dikkat Dağılması: Başladıkları herhangi bir etkinlikte kendi içlerinden ve dışardan gelen uyaranlarla dikkatleri çabuk dağılır. Genelde dikkatlerini yönlendirmede de sorun yaşarlar. Sevdiği şeye aşırı odaklanma söz konusudur ya da sevdiği şeyden kopup başka şeye yönlenmede problemleri vardır.

Zihin Çalışma Hızında Problem: İşle ilgili görevlerde çaba göstermede zorluk çekerler. Hız ayarlarında yaşadıkları sorunlar iş ve özel hayatlarını olumsuz etkiler.

Engellenme ile Baş Etmede Sorun: Duygusal stabil olamama bu grupta sıklıkla görülen bir özelliktir. Sinirlilik, öfke patlaması, duyguların yoğun yaşanması, anksiyete ve çabuk alınma sık yaşanır.

Çalışan Bellekte Sorun: Çalışan bellek sadece hafıza ile ilgili bir şey değil, artık ‘çalışan hafıza’ ve ‘çalışan dikkat’ in kombinasyonudur. Çalışan bellekte sorun, yani bir konuyla uğraşırken bir sürü bilgiyi akılda tutabilmede, bunun ötesinde son edinilen bilgileri geçmiş bilgi ile birleştirebilmede de güçlük vardır.

Özdenetimde Sorun: Bu bireylerde kronik bir biçimde özdenetimde zorluk ve davranışları kontrol edememe sıklıkla bildirilmektedir.