(0442) 343 43 55

Çift danışmanlığı

Birbirleriyle ilişkide olan bireylerin karşılaştıkları sorunları ele alıp çözüme kavuşturmak ve ilişki kalitesini iyileştirmek amacıyla yapılan danışma sürecidir.. Tarafların evli olması durumunda çift danışmanlığına evlilik danışmanlığı da denir.

Çift danışmanlığında, çiftlerin birbirlerini daha iyi anlaması hedeflenir. Bu sebeple birbirlerine verdikleri tepkiler ele alınarak, çiftlerin birbirleri ve kendileriyle ilişkilerini anlama ve anlamlandırmalarına yardımcı olmak, ve tarafların sağlıklı iletişim kurabilmesini sağlamak temel amaçtır.

Danışmanlık sürecinde çiftler, birlikte oluşturulan hedefler çerçevesinde yine birlikte çözümler üretebilmeleri konusunda desteklenirler. Çiftlerin problemleri genellikle birbirlerine yansıdığından, ilişkinin yapısı da göz önünde bulundurularak bu sorunların beraber ve ele alınması gerekir.

Ayrıca evlilik öncesi çiftlerin birbirlerine uygunluğunu sorgulaması, veya yaşadıkları sorunları evliliğin çözeceğine inanmaları da dahil birlikteliğe ilişkin pek çok kaygı ve yanılgı, çift danışmanlığında işlenir.

Bireyler genellikle bir çatışma sonucunda ya da anlaşmazlıkların doğurduğu gerginlikler sebebiyle aile danışmanlığına başvururlar. Çatışmalı veya eksik iletişim, çiftin birbirlerine karşı olan sorumluluklarını yerine getirmemeleri, kıskançlık, aldatma, ayrılma, cinsel yaşamda karşılaşılan güçlükler ,karşılıklı güven problemi vb. sorunlar danışmanlığının ilgilendiği konulardan bazılarıdır.