(0442) 343 43 55

Öğrenci Danışmanlığı

DİKKAT AKADEMİSİ ÖĞRENCİ DANIŞMANLIĞINDA NELERE ÇÖZÜM BULUYOR ?

- Verimli Ders Çalışma Alışkanlığı
- Dikkat Eksikliği
- Öğrenme Bozukluğu
- Okul fobisi
- Özgüven
- İçe Kapanıklık, Çekingenlik ve Özgüven Eksikliği
- Sınav Kaygısı
- Zaman ve Önceliklerin Yönetimi
- Motivasyon - Alay ve Gruptan Dışlanma
- İletişim Kurma ve Sürdürme Problemleri
- Kontrolsüz Öfke ve Gerginlik
- Ergenlik ve Uyum Sorunları
- Aile İçi Çatışma
- Mesleki Seçim
- Kariyer Danışmanlığı
- Geleceğe Yön Vermek

 


Öğrenciler için bireysel danışmanlık süreci:

1) Aile ile Görüşme: Öğrencinin velileri ile görüşülür. Gerekli bilgiler alınır. Durumla ilgili bilgi alış-verişi yapılır. Aileye gerekli testler ve formlar uygulanır.
2) Öğrenci ile Görüşme: Gözlem, bilgi alış-verişi ve test uygulamalarından oluşur. Çocuğun durumuna yönelik farkındalığı sağlanır. Çözüme yönelik istek ve motivasyon duygusu arttırılır.
3) Değerlendirme Görüşmesi: Çözüm için gerekli çalışmalar konusunda aile bilgilendirilir.
4) Bireysel Danışmanlık Süreci: Yukarıda belirtilen 3 aşamalı “ Öngörüşme” süreci sonrasında, aile ve öğrenci uygun gördükleri takdirde belirlenen “seans programı” dahilinde çalışma başlar.
5) Ara Görüşme: Bireysel Danışmanlık süreci devam ederken, 2-3 seansta bir aile ile tekrar görüşülür. Genel değerlendirmeler yapılır. Aile nasıl davranması gerektiği konusunda bilgilendirilir. Ailenin yapacağı çalışmalar ve davranış kalıpları belirlenir.
6) İzleme Görüşmesi: Seanslar bittikten sonra, uygun görülen zaman aralığı içinde öğrenci ile izleme amaçlı görüşme yapılır.