(0442) 343 43 55

HİDDEN PİCTURES

KİTAP İÇERİKLERİ
 
- ‘’Highlights Hidden Pictures’’ gizli resimler serisi 4 kitaptan oluşmaktadır.
 
- Her bir kitap seviye seviye ayrılarak 49 sayfadan oluşturulmuştur.
 
- Her bir kitapta 39 adet görsel ve cevap anahtarı yer almaktadır.
 
- Kitaplar hazırlanırken kolaydan zora doğru 4 farklı seviyede hazırlanmıştır.
 
- ‘’Highlights Hidden Pictures’’ gizli resimler 6 yaş ve üzeri tüm öğrenci ve yetişkinlerde kullanılabilir.
 
-  Görsellerdeki İngilizce-Türkçe kelimler, çocukların ve yetişkinlerin hem yabancı bir dil öğrenmesine hem de kelime farkındalığı ve kelime bilgisini arttırmaya katkı sağlayacaktır.
 
- Görseller çözümlenirken, bireyin istekliliği ve ilgisi dikkate alınarak hazırlanmıştır.
 
- Görsellerdeki gizli objeleri araştırmak, çocukların sonuç çıkarma ve gözlemleme yeteneklerinin kuvvetlenmesine destek sağlayacak şekilde hazırlanmıştır.
 
4 KİTAP