(0442) 343 43 55

Zeka Geliştirici Oyun Eğitimleri

AKIL OYUNLARI EĞİTİCİ EĞİTİMİ VE OKUL-KURUM UYGULAMALARINDA PEDAGOJİK DESTEK EĞİTİMİ

Akıl Oyunları; bilgi gerektirmeyen, akıl yürütme, hızlı düşünme, yaratıcılık, ipuçlarından yararlanabilme gibi becerileri kullanarak çözülebilen sorulara verilen genel bir isimdir. Yani Akıl oyunları hem kutu hem kağıt olmak üzere çeşitlilik göstermektedir.

BİLGİMİZİ VE PRATİĞİMİZİ PAYLAŞALIM

 Uzun yıllar belirli yaş aralığında binlerce bireye Akıl oyunları oynattık, gözlem yaptık ve gerek öğrenmelerine gerekse eğlencelerine ortak olduk. Bilgi ve deneyimlerimiz doğrultusunda Akıl Oyunları yöntemi üzerine edindiklerimizi eğitim kurumları ve özel kurumlarla paylaşmaya çalıştık. Akıl oyunları yeni eğitim sisteminin vazgeçilmez bir parçası olduğu aşikar, eğlenerek öğrenme yönteminin en önemli organlarının başında gelen zeka oyunları hem zeka gelişimini olumlu yönde etkiliyor, hem de öğrenmeyi kolaylaştırıyor. Bu eğitimi verebilmek içinde belirli eğitim süreçlerinden geçilmesi gerekiyor. Bizlerde Dikkat Akademisi olarak bu eğitimi veren öncü kurumlardan birisiyiz. Çeşitli kamu kurumlarına ve eğitim kurumlarına akıl oyunları eğitimi ve akıl oyunları sınıf dizaynı için uzman kadromuzla hizmet vermekteyiz.

 “Beynin üst düzey işlem becerilerini harekete geçirmede ulaşılması kolay ve eğlenceli materyallerdir!“

Zihni açan, aklı çalıştıran, öğrenmeyi kolaylaştıran, çabuk öğrenmeyi sağlayan “Zeka Oyunları” geleceğin eğitim metodudur. “Eğlenirken öğrenme” ilkesine dayanan zeka oyunları zihni açıp öğrenmeyi kolaylaştırdığı için çocukların zeka gelişimine, yaratıcılıklarına ve akademik başarılarına katkı sağlar. Çocuklar eğlenirken öğrenir, zekaları gelişir.Bu unsurları göz önünde bulundurduğumuzda akıl oyunları eğitimini verecek olan eğitimcinin de ciddi bir eğitimden geçmesi gerekmektedir.

“AKIL OYUNLARI BOŞ ZAMAN ETKİNLİĞİ DEĞİL, ZİHİNSEL BİR GELİŞİM ÇABASIDIR. “

   Son yılların önemli bir eğitici etkinliği olan Akıl oyunları, neredeyse her yaşa uygunluğu ve eğlenceli olma özelliği sayesinde popülerlik kazanmıştır. Öyle ki Milli Eğitim Bakanlığı, proje kapsamında Akıl oyunları dersi uygulamasının etüt çalışması niteliğinde 2013-2014 eğitim öğretim yılında uygulamaya başlanan 5-6-7 ve 8. Sınıflar için seçmeli Akıl Oyunları dersi ile yeni nesil öğrencilerinin daha üretken ve bilgiyi  işleyen bireyler olmasını hedeflemiştir. Önümüzdeki yıllarda ders programına dahil edilmesi planlanan bu çalışma, okul öğrenmelerinin tek yönlü ve ezber niteliğinden aktif uygulamayı sağlamasına yönelik dikkat çekici niteliktedir. Özellikle problem çözme, planlama yapma, dikkat güçlendirme ve stratejik düşünme becerilerini geliştirmesi bakımından bireyin doğrudan katılımının ürünü olması esastır. Gününün büyük bölümünü okulda geçiren öğrencilerimiz, bu tarz nitelikli etkinliklere vakit bulamamakta; kalan zamanlarını ya ödev üzerinde ya da teknolojik ürünlere bağımlılıkla tüketmektedir. Ödev yapmak, öğrenme sürecinde salt alıcı durumda olan bireyin uygulama tekrarıdır. Tekrar, zihinsel bir öğrenme sürecidir fakat öğrenilenlerin uygulamasından öteye geçirilemez. Üst düzey zihinsel işlemler kullanılmadığı için mevcut öğrenilenler de zamanla işe yaramaz hale gelebilmektedir. Bu yüzden Akıl Oyunları, öğrenilen bilginin işlenmesinde ve üst düzey becerilerin gelişiminde çok ciddi katkılar sağlamaktadır: problem çözme, zihin dinamiği, bilgi işbirliği, çok yönlü düşünme, strateji geliştirme, dikkat ve sürdürülebilir dikkat seviyesinde artış, planlama, yönerge takibi, sorumluluk alma, analitik düşünme- akıl yürütme- analiz-kavrama-muhakeme-, benzer ve farklı olanı kodlama, görsel algı, işlem pratiği vb sayısız katkılarının yanında kendine güven, farkındalık, gruba dahil olma, etkili iletişim gibi duyusal gelişimimiz için de üzerinde durulmaya değerdir.

Akıl oyunları, nasihatten çok daha etkilidir. Çünkü bu süreçte birey, kendini keşfeder, eksik yanları ile yüzleşir ve bir çabalama süreci doğal olarak gelişir.

Öğrenciler oyunlarda kazanmış oldukları problem tanıma, çözüm üretme ve farklı yöntem deneme gibi özellikleri derslerinde de uygulayarak okul başarısını artıracaklardır. Oyunlar sayesinde, öğrenci derse aktif katılacak ve dersin işlenişinde ‘yaparak-yaşayarak’ öğrenme metodunu daha verimli uygulayacaktır. Bu yüzden Akıl Oyunları Dersi üzerinde çalışılması gereken ve uygulayıcıların ciddi uzmanlık ve deneyime sahip kişilerden olmasına dikkat edilmelidir.

 

Hızlı  ve işlevsel  öğrenmede geleceğin metodu  ‘’AKIL  OYUNLARI’’ dır.

 

NEDEN AKIL OYUNLARI?

-Başladığı etkinliğe eğlenerek dahil olduğu için sürdürülebilir dikkat ve odaklanma becerisini geliştirir.

-Beynin sağ ve sol lobları arasında eş zamanlı diyaloğu güçlendirir.

-Bilişsel süreci aktif kılarak öğrenme basamaklarına zorunlu dahil eder.

-Düşünme becerisini geliştirir. Doğru düşünme, farklı düşünme,  alternatifli düşünme, çoklu düşünme gibi her alanda düşünmeye sevk eder.

-Zamanı etkili kullanmayı öğrenir.

-Oyunların farklı alanlarda beceri gerektirmesinden dolayı kendini tanımasına yardımcı olur.

-Karşılaşacağı problemler karşısında yöntem geliştirmeyi öğrenir.

 

 

 

Akıl OYUNLARININ FAYDALARI

 • Zekayı aktif tutarak öğrenmeyi kolaylaştırır
 • Planlı hareket etme becerisi kazandırır
 • Öngörüyü güçlendirir
 • Yeni yetenekler edinmeyi sağlar
 • Unutkanlığa iyi gelir
 • Konsantrasyonu yükseltir
 • Çözüm üretme ve çok yönlü düşünme yeteneğini geliştirir
 • Yeteneklerin sınırını tanımayı sağlar
 • Araştırmacı yeteneğini geliştirir
 • Ezbercilikten uzaklaştırarak araştırmacı bir kişilik kazandırır
 • Başarısızlıklarda yılmamayı ve tekrar denemeyi öğretir
 • Kuralları anlamayı ve öğrenmeyi sağlar
 • Sistemli düşünme alışkanlığını kazandırır
 • Boş vakitlerin hem eğlenme hem de öğrenme ile geçmesini sağlar