(0442) 343 43 55

Beyin Jimnastiği Eğitimleri

Normal olarak, yaklaşık 17 yaşından sonra beyninizde net bir nöron kaybı başlayacaktır. Kaybınız, her yıl sahip olduğunuz her bin nöronun yedi ile on tanesi kadar yüksek olabilir. Paniğe kapılmayın! IQ düzeyinizi koruyabilir, hatta geliştirebilirsiniz ve bir yetişkin olarak daha akıllıca davranabilirsiniz. Önemli olan, ihtiyacınız olduğunda onları tam olarak kullanmayı öğrenmenizdir.

Duygusal olarak dikkati dağılmış ( aşırı strese maruz kalmak) olan bireyler için, yeni enformasyonlara ilgi göstermek ya da karmaşık ve anlaşılmaz enformasyondan anlam çıkarma çabasını sürdürmek ya da işlenmiş konuları doğru hatırlayabilmek zordur. Karar vermede zorluk yaşarlar. Bu durum, duygu işleyen amigdal ile beynin düşünmeye ve karar vermeye çabalayan ön lobları arasındaki trafik karmaşasına neden olmaktadır. Korku ve kızgınlık gibi başa çıkılamayan duygular, bir tür zihinsel felç durumuna neden olabilmektedir. Bazı öğrencilerin, sınavlar ya da zamanla sınırlı testler sırasında başına gelen budur.  Ayrıca zor beceri gerektiren ve risk taşıyan işlerde çalışan bireylerin de sık sık kazaya maruz kalmasının nedenlerindendir.

Belleğin yaşlanmayla kaçınılmaz olarak gerilediği inancı yanlıştır. Yaşlandıkça beyinlerini üretken bir şekilde kullanmayan kişiler, yaşlıların ortalama puanlarını düşürür ve beyinlerini etkin biçimde kullanabilen yaşlı kişilerin yüksek puanlarını gölgelerler.

 

NEDEN BEYİN JİMNASTİĞİ?

Zihinsel potansiyelinizi ve zihinsel performansınızı belirleyen, nöron sayınız değil, nöron bağlantılarınızın niceliği—ve niteliği— dir.

 

İnsan beyni çalışma koşullarının rutinliğinde ( her gün aynı işlerin tekrarı ) aynı uyaranlara maruz kaldığı için kimyasal koşullarını da stabilize etmeye başlar. Yeni uyaranlara maruz kaldığında ya farkına varmaz ya da anormal tepki göstererek stres performansına geçer. Yani farklı durumlar karşısında algılama ve yorumlama hızında düşme olabilir. Bu da işler arası geçiş ve performansta esnekliği olumsuz etkileyebilmektedir.

Beyninizdeki nöron bağlantılarının yoğunluğu yalnızca yeni şeyler öğrenmenizle  değil, beyninizin farklı kısımlarını bir arada kullanmanızı gerektiren iş ve alıştırmalarla da artar.

 

Özellikle çalışma hayatındaki bireylerin yoğun çalışma performanslarını zinde tutabilmeleri için tasarlamış olduğumuz Beyin Jimnastiği Eğitim Programımız ile beyin fonksiyonlarını daha sağlıklı kullanabilmeleri ve konforlu alandan istemli uyaranlara maruz bırakarak aktif alana geçiş kolaylığı sağlayabilmelerini hedeflemekteyiz. Beyin Jimnastiği Eğitimleri ile beyne belirli düzende spor yaptırma becerisi kazandırılacak ve beynin boşaltım ve yeniden şarj edebilme özelliği kullanılarak birden çok iş yapabilme, görev değiştirebilme vb. bilişsel yetenekler üst düzeye çıkarıla bilinecektir.

 

Beyninizin farklı kısımları arasında ne kadar bağlantı bulunduğu zekânızı etkiler.

 

AKILDA TUTULMASI GEREKEN 10 ŞEY

 

1- Belleğiniz düşünmenizi destekler.

2- Oyun, araç ve eğitimle belleğinizi geliştirebilirsiniz.

3- Bellek eğitimi beyninizin biliş kapasitesini genişletir.

4- Beyninizin biliş kapasitesini genişletmek, hastalıklara

karşı onu korumaya yardımcı olur ve uygulamalı

düşünme ile akıllı davranışı desteklemek için beni daha

kuvvetli hale getirir.

5- Belleğiniz düşünme kapasitenizi kısıtlayabilir.

6- Unutmak normal ve gereklidir. Anımsamanız

gerektiğinde, unutmanın doğal eğilimine karşı düşünme

basamaklarında ilerlemelisiniz.

7- Unutkanlığa karşı etkin stratejiler vardır ve

öğrenilebilir.

8- Unutmak yaşlanmanın kaçınılmaz bir sonucu değildir.

9- Yeni şeyler ezberlemek, yeni nöronların gelişimini

harekete geçirir ve yeni sinaptik bağlantılar oluşturur.

10- Ezberde tekrar vardır ve tekrar, miyelin kılıfını

kuvvetlendirir. Dolayısıyla ezber, zekâyı geliştirir ve

biliş kapasitesini korur. Bu, düşünme yeteneğinizi

korumanın yanı sıra Alzheimer gibi bir hastalığın

ortaya çıkması durumunda anımsamanıza yardımcı

olur.

 

Uzun dönemli belleğinizi test edin

1- Son öğününüzde ne yediniz?

2- Geçen Cumartesi neredeydiniz?

3- Bir önceki Perşembe günü ne yaptınız?

4- Yılbaşı gecesi neredeydiniz?

5- Seyrettiğiniz son filmin adı neydi?

6- Prenses Diana’nın ölüm haberini ya da 11 Eylül

2001’de Dünya Ticaret Merkezi’ne saldırı haberini duyduğunuzda neredeydiniz?

7- En son neyin kutlamasını yaptınız?

8- Okuduğunuz son kitabın adı neydi?

9- İlk kez öpüştüğünüzde neredeydiniz?

10- Kiminle öpüşmüştünüz?

0-6 puan zayıftır; 7-8 orta; 9-10 iyidir.

 

Kısa dönemli belleğinizi test edin

Aşağıdaki sayı  dizilerini tek tek okuyun ve başka yöne bakın.

Sayılardan kaçını hatırlayabiliyorsunuz?

8

13

46 12

7 10 35

18 98 84 6

4 69 25 38 13

20 22 68 85 16 17

78 56 88 91 24 46 80

Üçünü ya da daha azını hatırlayabiliyorsanız, kısa-dönemli belleğiniz zayıftır; dört ila yedi tanesini hatırlıyorsanız, kısadönemli belleğiniz ortalama düzeydedir; sekiz ila on tanesini hatırlıyorsanız, kısa-dönemli belleğiniz iyidir.

Yaşlandıkça belleğinizin kaçınılmaz olarak kötüleşeceği şeklinde yaygın bir yanlış kanı vardır. Aslında, siz yaşlandıkça, uzun dönemli belleğiniz gelişir ve genellikle basit sayılar içeren düzenli beyin eğitim etkinlikleri aracılığıyla belleğinizi daha iyi hale getirebilirsiniz.

Dikkat Akademisi olarak profesyonel ekibimiz eşliğinde hem çocuklarda hem yetişkinlerde Beyin Jimnastiği eğitimini vererek, dikkatinizi toplamayı, zihninizi ve algılarınızı daha sağlıklı hale getirmenizi sağlıyoruz.