(0442) 343 43 55

Çalışan Ebeveyn Eğitimi

AİLE EĞİTİMİ ŞART!

Aile, her zaman çocuğa en yakın, çocuğun en uzun süre etkileşimde bulunduğu çevresidir. Bu yakınlık ve iletişim ailenin çocuk üzerinde en önemli etkiye sahip kişiler olmasını sağlar. Anne babalar, çocuğun fiziksel, bilişsel, davranışsal, sosyo-psikolojik, kişilik ve ahlak gelişimi üzerinde önemli bir role sahiptirler. Aile içindeki etkileşim örüntülerinin sağlıklı olması, çocuğun bir bütün olarak gelişmesini sağlar. Aile, çocuğun ilk sosyal deneyimlerini edindiği yerdir. Çocuğun dünyaya gelişiyle içerisine girdiği ilk sosyal çevre olan ailesi onun temel ihtiyaçlarını karşılamakla birlikte kişiliğinin oluşmasında önemli bir etkiye sahiptir. Çocuğa yöneltilen davranış ve ona karşı takınılan tavır bu ilk yaşantıların örülmesinde büyük önem taşır. Aile üyeleriyle olan ilişkileri, çocuğun diğer bireylere, nesnelere ve tüm yaşama karşı aldığı tavırların, benimsediği tutum ve davranışların temelini oluşturur.

ÇALIŞAN BİREYLERİN EBEVEYNLİK ROLLERİNDEKİ GÜÇLÜKLERİ…

Çocukların gelişiminde medya argümanları, okul arkadaşları ve aile dışındaki çevresel faktörlerde etkilidir. Bundan dolayı çocukların algı skalası çok geniş opsiyonların etkisi altında kalmaktadır.Hiç şüphesiz bu algılar çocuklar üzerinde ciddi olumsuz etkilerde oluşturmaktadır. Bu algı skalasına müdahale edecek yegane kişiler ebeveynlerdir. Ancak yoğun ve tempolu çalışma hayatı ebeveynlerinde çocukları ile ilgilenmeleri konusunda zorluklarla karşılaşmalarına sebep olmaktadır.

Ebeveyn eğitiminin temel amacı da çalışan anne ve babaların çocukları üzerindeki etki unsurlarının eksik ve sağlıksız olmaması için verilen bir eğitimdir. Ebeveynlere çocuklarının günlük hayatta onların eksikliğini hissetmemeleri, yoğun ve tempolu çalışma hayatlarından dolayı akşam çocukları ile az vakit geçirmelerinin bir dezavantaj oluşturmaması, ebeveynlerin çalışma zamanları dışındaki evde aile bireyleri ile geçirilen vakitlerde doğru davranışları sergileme ve bu birlikteliği yönetme adına rehberlik hizmeti sunmayı hedeflemekteyiz. Ağır çalışma şartları altında anne-babalar gerek kendilerine, gerek eşlerine, gerekse çocuklarına nitelikli vakit ayırmada yöntemsel hatalar yapabilmektedirler.  Ve bu hataların telafisinde güçlükler yaşamaktadırlar. Bu yüzden özellikle çalışan ebeveynlerin iş yükünün baskılarını evde nasıl azaltabileceklerini ve sağlıklı bir ilişkinin nasıl oluşturulabileceği konusunda desteğe ihtiyaç duyarlar.  Çocukların mutlu, sağlıklı bireyler olarak hayatlarına devam etmeleri için çeşitli yöntemlerle eğitimler vermekteyiz.