(0442) 343 43 55

MOXO

 

 

MOXO dikkat ölçme testi 6-12 yaş arası çocuklar ve 13-60 yaş arası yetişkinler için geliştirilmiş ADHD-DEHB (Attention-Deficit Hyperactivity Disorder = Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu) tanısına yardımcı olan bilgisayar üzerinden yapılan görsel ve işitsel çeldiricilerin olduğu “online” dikkat ölçme testidir .MOXO Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunun dört ana semptomu olan dikkat eksikliği , zamanlama problemi dürtüsellik ve hiperaktivitenin objektif olarak ölçülmesini sağlayan bir testtir.

 

MOXO Test Ne Kadar Sürede Yapılmaktadır?

Test çocuklarda yaklaşık 15 dakika , yetişkinlerde 18 dakika sürmektedir. Bilgisayar Üzerinden Yapılan Testlerin Avantajları

 

OBJEKTİFLİK: Objektif ve somut bir sonuç vermesi bu testin en büyük avantajıdır.  

 

ÖLÇÜLEBİLİRLİK VE DOĞRULUK: Kişinin dikkatini ölçmede bilgisayarlı testler doğru sonuç vermektedir.

 

DOĞRUDAN DEĞERLENDİRİLEBİLME: Test öncesi kişinin herhangi birilaca veya test hazırlığına ihtiyacı yoktur.  

 

HIZLI SONUÇ: Test sonlanır sonlanmaz “online” hızlı sonuç alınır ve uygulayıcı uzman tarafından yorumlanır.

 

MOXO Dikkat ölçme Testi Klinisyenlere Neler Kazandırır?

 

DOĞRULUK: MOXO DEHB nun dört bileşini olan dikkat, zamanlama, hiperaktivite ve dürtüselliği ölçer. Dürtüsellik ile hiperaktivite; zamanlama problemi ile dikkat eksikliği arasındaki nüansı ayırt edebilir.

KİŞİSEL DİKKAT PROFİLİ:Kişinin yaşına ve cinsiyetine göre dikkat profilini verir. Özellikle yoğun dikkat gerektiren mesleklerde görsel ve işitsel çeldiricilerin dikkat üzerine etkisini gösterebilir.

ÇELDİRİCİLER: MOXO gerçek hayattakine benzer uyaranların simülasyonu ile kişinin bu durumlardaki performansını ölçer. Test sırasında ayrı ayrı işitsel ve görsel; hem işitsel hem görsel kombine çeldiriciler kullanılır. Kişinin bu etkiler altında dikkati, zamanlaması dürtüselliği ve hiperaktivitesi değerlendirilir. Tüm bu parametrelerin çeldiriciler ile değişkenliği tek tek değerlendirilebilir.

TEDAVİYE YANITIN DEĞERLENDİRİLMESİ:Testin tedavi sonrasında uygulanması ile tedavi öncesi ve sonrası farklar objektif olarak değerlendirilir.